obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů

V souvislosti se subjekty, které chtějí pomáhat obětem trestných činů, vede Ministerstvo spravedlnosti ČR v elektronické podobě podle § 48 odst. 1 zákona o obětech trestných činů veřejný Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Ministerstvo spravedlnosti ČR zapisuje do registru na základě vlastní žádosti advokáty a subjekty poskytující obětem služby psychologického a sociálního poradenství, které získaly oprávnění pro poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence na základě registrace podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a o změně některých zákonů.

Subjekty akreditované u Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování právních informací nebo restorativní programy jsou do registru zapsány na základě akreditace.

Registr představuje aktuální seznam poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, druhů jimi poskytovaných služeb a jejich územního rozsahu. Registr slouží jako informační zdroj o dostupných službách pro oběti a všechny subjekty, které mají povinnost oběti o subjektech pomoci informovat.

Registr je dle obsahu složen z několika samostatných části:

a) subjekty podle § 39 odst. 2 na základě jejich žádosti,
b) akreditované subjekty podle § 39 odst. 1,
c) advokáty na základě žádosti podle § 47,
d) střediska Probační a mediační služby

Vstup do registru ZDE

 

Další informace k Programu rozvoje služeb pro oběti trestné činnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová