obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s § 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, určil státní tajemník Ministerstva spravedlnosti ČR s účinností od 1. července 2015 státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření (dále jen prošetřovatel). Současně byla zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě a adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.

 

Prošetřovatel

Ing. Dušan Homola, ředitel odboru kontroly

Ing. Blanka Žabová, zástupce ředitele odboru kontroly 

Schránka

umístěna na dveřích nepoužívaného vchodu budovy ministerstva Vyšehradská 16,  128 10 Praha 2

Elektronická adresa

oznam@msp.justice.cz

 Pozor: na této elektronické adrese, jakož i poštovní schránce budou přijímána pouze oznámení na státní zaměstnance Ministerstva spravedlnosti ČR dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., ostatní oznámení jiné povahy zasílejte na oficiální adresu Ministerstva spravedlnosti posta@msp.justice.cz, jinak by na tato podání nemohl být brán zřetel.

 

popis.Text

Schránka pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě

Schránka pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě

popis.Text

Místo příjmu oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě

Adresa: Vyšehradská 16, Praha 2. Poštovní schránka je na mapě vyznačena šipkou.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová