obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Komise pro nový trestní řád

 

Předseda komise:

 

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. – předseda senátu Nejvyššího soudu, katedra trestního práva PF UK

 

Členové komise:

 

JUDr. Antonín Draštík – Nejvyšší soud

JUDr. Jiří Pácal – Nejvyšší soud

 

JUDr. Vladimír Král – Vrchní soud v Praze

 

JUDr. Pavel Zeman – nejvyšší státní zástupce, Nejvyšší státní zastupitelství

JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. – Nejvyšší státní zastupitelství

Mgr. Jiří Pavlík – Nejvyšší státní zastupitelství

 

JUDr. Lenka Bradáčová – Vrchní státní zastupitelství v Praze, Unie státních zástupců

JUDr. Adam Bašný – Vrchní státní zastupitelství v Praze

 

JUDr. Petr Čáp – předseda kárné komise České advokátní komory

JUDr. Jiří Císař – předseda sekce pro právo trestní České advokátní komory

JUDr. Stanislav Mečl – Česká advokátní komora

JUDr. Tomáš Sokol – Česká advokátní komora

 

Mgr. Jan Sixta – I. náměstek ministra vnitra

Mgr. Karel Bačkovský – zástupce ředitele odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra

plk. Mgr. Ing. Miloš Poloczek – náměstek ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, Policejní prezidium

 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. – katedra trestního práva PF UK

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. – katedra trestního práva PF UK, Česká advokátní komora

doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D. – katedra trestního práva PF UK, Česká advokátní komora

 

doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. – katedra trestního práva PF MU

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. – katedra trestního práva PF MU

 

JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. – katedra trestního práva PF UP

 

JUDr. Petr Škvain – katedra trestního práva FP ZČU, Ústav státu a práva AV ČR, Česká advokátní komora

 

JUDr. Jiří Kmec, Ph.D. – advokát

 

PhDr. Miroslav Scheinost – Institut pro kriminologii a sociální prevenci

 

JUDr. Jiří Říha, Ph.D. – Městský soud v Praze, katedra trestního práva PF UK

 

JUDr. Miroslav Novák – Krajský soud v Brně

 

Mgr. Petr Franc – Okresní soud v Kutné Hoře, Soudcovská unie

 

Mgr. Taťána Jančárková, LL.M. – kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP, Ministerstvo spravedlnosti

 

Mgr. Lenka Trešlová – odbor legislativní, Ministerstvo spravedlnosti

 

Mgr. Gabriela Bláhová – mezinárodní odbor, Ministerstvo spravedlnosti

 

 

 

10. 7. 2014                                         Legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová