obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Základní výstupní sestavy

Údaje jsou nyní  přesunuty na veřejný portál infoData

 

Občanskoprávní agenda – C

Přehled o průběhu řízení

SC1

Pravomocná rozhodnutí soudu v občanskoprávních věcech - počet věcí

SC2

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle druhu sporů ve dnech

SC3

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle druhu sporů - počet věcí

SC4

Pravomocná rozhodnutí soudu v občanskoprávních věcech - počet práv

SC5

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku - počet věcí

SC6

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne 1. úkonu podle druhu sporů ve dnech

SC7

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne rozhodnutí soudu I. stupně podle druhu sporů ve dnech

SC8

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne rozhodnutí soudu I. stupně do dne právní moci podle druhu sporů ve dnech

SC9

Obchodní agenda - Cm

Od 01.01.2006 je obchodní agenda součástí občanskoprávní agendy.

Přehled o průběhu řízení

SM1

Pravomocná rozhodnutí soudu ve věcech Cm - počet věcí

SM2

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle druhu sporů ve dnech

SM3

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle 
druhu sporů - počet věcí

SM4

Pravomocná rozhodnutí soudu ve věcech Cm - počet práv

SM5

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku - počet věcí

SM6

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne 1. úkonu podle druhu sporů ve dnech

SM7

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne rozhodnutí soudu I. stupně podle druhu sporů ve dnech

SM8

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne rozhodnutí soudu I. stupně do dne právní moci podle druhu sporů ve dnech

SM9

 

Opatrovnická agenda - O

Přehled o průběhu řízení

SO1

Pravomocná rozhodnutí soudu v řízení o nezletilých dětech - počet věcí

SO2

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku ve dnech

SO3

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku - počet věcí

SO4

Pravomocná rozhodnutí soudu v řízení o nezletilých dětech - počet práv

SO5

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu výsledku - počet věcí

SO6

Trestní agenda – T

Přehled o trestech

ST1

Přehled o pravomocně odsouzených osobách

ST2

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle paragrafů ve dnech

ST3

Přehled o vyřízených věcech a pravomocně odsouzených osobách

ST4

Přehled o průměrných délkách soudní vazby podle soudů ve dnech

ST5

Přehled o vyřízených věcech a pravomocně odsouzených osobách

ST6

Přehled o odsouzených osobách podle státní příslušnosti

ST7

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne 1. hlavního líčení podle paragrafů ve dnech

ST8

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne předložení odvolacímu soudu podle paragrafů ve dnech

ST9

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne předložení odvolacímu soudu do dne právní moci podle paragrafů ve dnech

ST10

Trestní agenda - T - tabulky z výběrů z databáze

Číselník států

STCS

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech za krajské a okresní soudy

STVPDR

Trestné činy v dopravě, přehled o trestech 

STVD1

Trestné činy v dopravě, přehled o pravomocně odsouzených osobách

STVD2

Soudem označení recidivisté, přehled o trestech 

STVRE1

Soudem označení recidivisté, přehled o pravomocně odsouzených osobách

STVRE2

Odsouzené mladistvé osoby, přehled o trestech 

STVM1

Odsouzené mladistvé osoby, přehled o pravomocně odsouzených osobách

STVM2

Osoby odsouzené za trestné činy s rasovým podtextem,  přehled o trestech 

STVRA1

Osoby odsouzené za trestné činy s rasovým podtextem, přehled o pravomocně odsouzených osobách

STVRA2

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová