obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Komise vybrala kandidátku na soudce Tribunálu Soudního dvora EU. Je jí Petra Škvařilová-Pelzl

Komise pro výběr soudce Tribunálu Soudního dvora EU na dnešním zasedání po pohovorech s uchazeči většinově rozhodla o výběru Dr. iur. Mgr. Petry Škvařilové-Pelzl jako kandidátky na soudce Tribunálu Soudního dvora EU.

Dne 31. srpna 2019 vyprší mandát dvěma soudcům Tribunálu Soudního dvora Evropské unie nominovaných za Českou republiku, a to prof. JUDr. Ireně Pelikánové, DrSc., a JUDr. Janu M. Passerovi, Ph.D., LL.M. Výběrová komise již v červnu 2018 rozhodla o renominaci soudce Jana M. Passera a na druhé místo vyhlásilo Ministerstvo spravedlnosti výběrové řízení.

Pohovorů před výběrovou komisí se zúčastnili tito uchazeči:

 1. JUDr. Irena Hladíková, Ph.D., LL.M., soudkyně okresního soudu
 2. JUDr. Magdalena Ličková, LL.M., docteur en droit, asistentka generálního advokáta Soudního dvora EU
 3. JUDr. Martin Smolek, LL.M. , vládní zmocněnec pro zastupování ČR před SD EU
 4. Dr. iur. Mgr. Petra Škvařilová-Pelzl, odborná pracovnice Ředitelství výzkumu a dokumentace SD EU.

Komise zasedla ve složení:

 • JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., ministr spravedlnosti, předseda komise
 • Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., M.A., náměstek ministra zahraničních věcí
 • JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu
 • prof. JUDr. Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu
 • JUDr. Michal Mazanec, místopředseda Nejvyššího správního soudu
 • Mgr. Petr Jäger, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti
 • JUDr. Petr Gajdušek, LL.M., M.St., ředitel odboru Organizace spojených národů Ministerstva zahraničních věcí
 • JUDr. Daniela Kovářová, advokátka, Česká advokátní komora
 • JUDr. Zdenka Papoušková, děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Po pohovorech, které měly za cíl ověřit odbornou způsobilost uchazečů, jejich motivaci, jazykovou připravenost a celkovou způsobilost k výkonu funkce soudce, komise hlasováním většinově rozhodla o výběru Dr. iur. Mgr. Petry Škvařilové-Pelzl jako kandidátky na soudce Tribunálu SD EU a JUDr. Martina Smolka, LL.M., jako prvního náhradníka. V případě kandidátky komise ocenila dosavadní dlouholeté vysoce odborné působení na Soudním dvoře EU, jazykovou vybavenost a rovněž vědecké a publikační působení uchazečky. V případě prvního náhradníka komise konstatovala rovněž mimořádně kvalitní odbornou způsobilost a dlouholetou praxi na pozici vládního zmocněnce. Vynikající odbornou připravenost komise nemohla přehlédnout ani u uchazečky JUDr. Magdaleny Ličkové, LL.M., docteur en droit.

Návrh bude v souladu s Pravidly pro výběr kandidáta na funkci soudce soudního dvora Evropské unie schválených usnesením vlády ze dne 13. července 2011 č. 525 ve znění změn schválených usnesením vlády ze dne 24. července 2017 č. 562, předložen Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k projednání. Pro informaci též Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu České republiky. Následně bude návrh předložen ke schválení vládě.

 

21. 9. 2018     Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová