obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vězni se potkali se svými dětmi. Tentokrát trochu jinak

Jedinečný projekt „Den s dítětem“ uspořádalo Mezinárodní vězeňské společenství, z.s., a Věznice Jiřice za podpory Ministerstva spravedlnosti. Odsouzení v jiřické věznici tak měli možnost potkat se se svými dětmi přímo v zahradě v bezprostřední blízkosti věznice. Strávili celý den při různých hrách a soutěžích, věnovali se výtvarným aktivitám, společně stolovali a nechyběl ani prostor pro rozhovory s rodinami a odborné poradenství. Úkolem projektu bylo podpořit aktivní udržování kontaktů mezi odsouzenými a jejich dětmi.

„Naší snahou je, aby u osob ve výkonu trestu nedošlo k přerušení kontaktů s osobami blízkými, zejména s dětmi. Bývá to pro odsouzené značný motivační faktor k tomu, aby plnili své povinnosti ve výkonu trestu a po propuštění znovu nepáchali trestnou činnost. Snažíme se, aby místa ve věznicích, kde se odsouzení setkávají s dětmi, byla přívětivá a pro tyto návštěvy příjemná tak, aby děti chodily za svými odsouzenými rodiči rády. Některé věznice mají k dispozici zahrady s hřištěm, ve většině už jsou dětské koutky,“ objasnil generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal. Projekt by měl pomoci udržet rodinné vazby i v době odloučení a dodat rodinám radost ze setkání s tatínkem vězněm a v tatínkovi posilnit jeho rozhodnutí vyvarovat se chyb v budoucnosti.

„Děti milují své rodiče a nemohou za jejich chyby, přesto jsou děti vězňů v určitém smyslu trestány spolu s nimi. Odloučením, stigmatizací, sociálním propadem rodiny, nejistotou, co bude dál a kdy se rodič vrátí. Návštěvy věznice nejsou pro děti snadnou záležitostí. Novým projektem proto dáváme příležitost vždy 12 rodinám ve 3 věznicích strávit společný den neobvyklým, ale velmi radostným způsobem. Díky návštěvě se tak daří upevnit citovou vazbu rodiče s dítětem,“ vysvětluje výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová.

Ministerstvo spravedlnosti připravilo dotační titul, jehož cílem je udržení kontaktů osob ve výkonu trestu odnětí svobody se svými blízkými, především udržení rodičovské role, je-li to v souladu s oprávněnými zájmy dítěte. Mezi podporované aktivity patří vedle poradenství a informačního servisu také psychologická a materiální podpora a provozní pomoc rodinám odsouzených. V rámci ní je možné získat finance k úhradě nákladů za dopravu do věznice. Tento druh pomoci je určený především sociálně slabším rodinám s dětmi, kde i položka za dopravu představuje finanční zátěž.

Projekt, který grantem podpořilo Ministerstvo spravedlnosti a sponzorským darem Komerční banka, připravili pedagogové, hudebníci a poradci. Ti tuto činnost vykonávají pro Mezinárodní vězeňské společenství jako dobrovolníci.

 

17. 9. 2018     Vězeňská služba ČR, Ministerstvo spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová