obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Přidělování případů či novely zákonů. O tom jednal ministr spravedlnosti s předsedy soudů

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek se sešel s představiteli krajských a vyšších soudů. Pokračuje tak ve svých četných schůzkách s profesními skupinami, které mají co říct k současným otázkám v justici. Cílem schůzky s předsedy krajských soudů byla diskuse o aktuálních tématech, jako je například elektronizace justice, koncepce výběru soudců nebo nedostatečné odměňování zaměstnanců těchto institucí.

popis.Text

Šéf české justice Jan Kněžínek dále hovořil o novele zákona o soudech a soudcích, na jejíž podobě by se měli podílet také zástupci soudů. „Názory předsedů soudů jsou pro mě důležité, a proto jsem je pozval na první kulatý stůl k této novele, který se uskuteční letos na podzim,“ řekl ministr Kněžínek.

Dalším tématem byl elektronický generátor přidělování věcí, který má zajišťovat náhodnost výběru soudního oddělení, jemuž konkrétní věc připadne. „K tomuto novému systému jsem si od předsedů krajských soudů vyslechl také řadu negativních připomínek, kterými se budu zabývat. Věřím, že i kritika je ku prospěchu věci a nakonec i v této oblasti najdeme společnou řeč. Ostatně generátor budeme nejdříve testovat pouze v rámci insolvenční agendy, abychom věděli, co je potřeba vylepšit,“ dodal ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

15. 8. 2018  Tiskové oddělení MSp

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová