obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zpráva z mezinárodní konference ‚Immigration Detention of Children: Coming to a Close?‘ byla zveřejněna

Rada Evropy zveřejnila na svých internetových stránkách v anglickém jazyce zprávu shrnující závěry mezinárodní konference pořádané v uplynulém roce Ministerstvem spravedlnosti v rámci předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Konference byla věnována tématům ukončení detence migrujících dětí a účinných alternativ k detenci.

Ve spolupráci s Radou Evropy byla ve dnech 25. a 26. září 2017 uspořádána Ministerstvem spravedlnosti mezinárodní konference pod názvem ‚Detence migrujících dětí: Spěje ke konci?‘ (Immigration Detention of Children: Coming to a Close?). Předmětem zájmu konference byly nejzranitelnější oběti možných porušení lidských práv, tedy migrující nezletilé děti zbavené osobní svobody. Konference sezvala do Prahy přední odborníky na danou problematiku – zástupce mezinárodních organizací, vládní experty, akademiky i zástupce občanské společnosti. Pozornost byla věno­vána právním, psychologickým, ale i praktickým aspektům této aktuální problematiky. Diskutováno bylo mimo jiné, jaké dopady má detence na děti či jaké existují alternativy k těmto opatřením, jejichž prostřednictvím může stát účinně prosazovat svou migrační politiku při současném zajištění nejlepšího zájmu dětí.

Konference ukázala, že alternativy k zajištění dětí existují a mohou, jak vyplynulo z prezentovaných zkušeností mnoha států, v praxi účinně zajišťovat dodržování imigračních předpisů. Jsou navíc finančně méně nákladné. Z řady výzkumů pak vyplývá, že detence má závažné dopady na dětskou psychiku, a to i tehdy, jestliže trvá jen po krátkou dobu a v prostředí, jehož materiální podmínky jsou pobytu dětí uzpůsobeny. Účastníci konference se proto shodli, že by státy měly v dohledné době od zajišťování dětí upustit. Demokratický stát založený na úctě k  právům a svobodám člověka by měl učinit vše, co je v jeho silách, aby zabránil utrpení dětí. Obrázek dětí za zamřížovaným oknem by se nikdy neměl stát něčím běžným a akceptovaným.

Zpráva z konference je k dispozici zde.

Další informace o konferenci jsou dostupné na příslušných webových stránkách zde.

 

                                                         Kancelář vládního zmocněnce, 30. května 2018

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová