obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Pomoc předluženým obyvatelům mají nyní v rukou poslanci. Nejde o dluhovou amnestii, říká ministr Pelikán

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán spolu s expertem na dluhovou problematiku Radkem Háblem představili novelu insolvenčního zákona, která chce řešit problémy osob v dluhové pasti. Poslední fakta potvrdila, že exekuovaných lidí přibylo loni ve dvanácti ze čtrnácti krajů. S exekucí žije 863 tisíc osob, téměř půl milionu občanů má proti sobě vedeno tři a více exekučních řízení. Řešení nabízí novela insolvenčního zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti, kterou schválila vláda a nyní se jí budou zabývat poslanci.

popis.Text

Věřitelé jsou dnes u devadesáti procent exekučních řízení v pozici, kdy nezískají od dlužníka vůbec nic. Dlužníky, zvláště ty vícečetné, zase současný systém odkazuje na doživotí v šedé ekonomické zóně, protože sami nejsou schopni své dluhy splácet. Toto vyplývá z aktuálních čísel a trendů posledních let. Reálný stav je navíc ještě horší, protože tisíce dalších řízení vedou celníci, Finanční správa a Česká správa sociálního zabezpečení. Legální pomoc předluženým lidem považuji za absolutní prioritu. I proto znovu předkládám novelu insolvenčního zákona,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Novela chce umožnit vstup do oddlužení lidem, kteří na něj v současnosti nedosáhnou.

Nová pravidla jsou nabídkou pro poctivé dlužníky, kteří se chtějí vrátit do normální ekonomiky. Dlužník by podle nich po dobu poskytl na úhradu svých dluhů všechen postižitelný majetek a vynakládal po dobu sedmi let veškeré úsilí k tomu, aby je splatil. Rychlejší oddlužení by čekalo ty dlužníky, kteří by během tří let splatili alespoň 50 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Novela také nově umožňuje kombinaci prodeje majetku a splátkového kalendáře.

Ne dluhová amnestie, ale ekonomický restart po sedmi letech

Když se podíváme na mapu našeho regionu, zjistíme, že jsme jediná země, která ještě blokuje přístup lidí do procesu oddlužení. Všechny sousední země dávno tuto hranici zrušily. Stejně jsou na tom země na západ od nás, které si už uvědomily, že je potřeba lidem umožnit se z dluhové pasti dostat. Princip, který teď navrhuje Ministerstvo spravedlnosti, není ojedinělý a nejde o žádné odpouštění dluhů. Dluhová amnestie je, když jsou dlužníkovi odpuštěny všechny dluhy. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje místo toho sedmiletý očistec, během kterého dlužník projde náročným procesem a teprve na jeho konci bude dluhů zbaven,“ uvedl Radek Hábl z vládní Agentury pro sociální začleňování a jeden ze spoluautorů tzv. Mapy exekucí.

Proces navíc obsahuje pojistky proti zneužití – je neustále pod pravidelným odhledem insolvenčního správce a oddlužení mu může být kdykoliv zrušeno.

Takzvaná nezabavitelná částka, tedy minimum, které v oddlužení dlužníkovi zůstává, je v okolních vyšší než v Česku.

V Německu se jedná o 1 045 euro (a 1 660 v případě rodiny se dvěma dětmi), v Rakousku 872 euro (pro rodinu se dvěma dětmi 1914). V Belgii tato částka činí 1 069 euro a 66 euro měsíčně za každé dítě. Nejvíce je situace v ČR podobná Polsku, kde nezabavitelná částka činí 295 euro. Pro připomenutí, v ČR se tato částka v závislosti na příjmu a počtu dětí pohybuje mezi šesti a devíti tisíci.

Společenský přínos novely

Ministerstvo spravedlnosti od novely očekává především přínos pro stát a společnost. Méně práce načerno a s tím spojený růst nezaměstnanosti, stejně tak jako snížení výdajů na sociální dávky jsou jevy, které by pomohly státnímu rozpočtu. Také věřitelům by nová pravidla přinesla pozitiva, jelikož jsou podle aktuálních údajů v situaci, že dlužníci jim nyní své závazky nesplácejí. V insolvenčním řízení, které by novela zpřístupnila více lidem, se všem věřitelům dostane „stejně“, tedy podle poměru jejich pohledávek. V dlouhodobém horizontu se dá očekávat také snížení míry sociálního vyloučení.

Je to náprava stavu, kdy tu existuje skrytá chudoba a frustrovaní lidé v sociálním vyloučení. Důsledkem je, že takoví lidé nemohou vychovávat děti v lásce k vlasti a úctě v systém, kvůli předlužení a následnému sociálnímu vyloučení se dnes běžně rozpadají rodiny. Tento kolotoč musíme zastavit,“ doplnil ministr spravedlnosti.

Novelu insolvenčního zákona předložil ministr Robert Pelikán ji ž v minulém volebním období, neprošla ale schvalováním v poslanecké sněmovně. Znovu ji vláda schválila v lednu letošního roku, Poslanecká sněmovna se jí bude zabývat na aktuální schůzi.

Exekuce v číslech

V exekuci je nyní 836 000 osob, což je o 3,4 % více, než v roce 2016. Tři a více exekucí má 493 000 lidí. V exekuci je 120 000 lidí starších 60 let. Celkem je vedeno 4,67 milionu exekučních řízení. Podle údajů Exekutorské komory je v Česku každou hodinu zahájeno 75 exekucí. Celkově je nyní vymáháno 239 miliard korun.

K využití přidávám hypertextový odkaz na prezentaci s dalšími fakty o exekucích a insolvencích.

1. 3. 2018            Mgr. Tereza Schejbalová, tisková mluvčí Ministerstva spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová