obsah

Vyhledávání kontaktů

Hledat

Elektronické dokumenty

Aktuality

27.3.2015

Dohoda s exposlanci ušetří státu několik miliónů korun

Ministerstvo spravedlnosti se dnes odpoledne dohodlo s bývalými poslanci Markem Šnajdrem, Ivanem Fuksou a Petrem Tluchořem na ukončení sporu o odškodnění za jejich trestní stíhání a pobyt ve vazbě z důvodu obvinění pro spáchání trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku. Exposlanci, kteří žalují Českou republiku u Obvodního soudu pro Prahu 2, se v rámci uzavřené dohody zcela vzdali požadavku na peněžní zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou trestním stíháním, kterou by s největší pravděpodobností s ohledem na judikaturu v obdobných případech vysoudili, a své nároky již nebudou soudně vymáhat.

27.3.2015

Ministr spravedlnosti se v Bruselu účastní konference Rady Evropy k provádění Evropské úmluvy o lidských právech

Ministr spravedlnosti vede delegaci České republiky na konferenci na vysoké úrovni „Provádění Evropské úmluvy o lidských právech: naše sdílená odpovědnost“, pořádané belgickým předsednictvím Rady Evropy ve dnech 26. – 27. března 2015 v Bruselu. Hlavními tematickými oblastmi konference jsou vyjasňování výkladu a používání Úmluvy o lidských právech Evropským soudem pro lidská práva, provádění Úmluvy na vnitrostátní úrovni a dohled nad výkonem rozsudků Soudu.

26.3.2015

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Kudlička proti České republice

Dne 26. března 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodnutí ve věci Kudlička proti České republice, ve kterém stížnost shledal nepřijatelnou pro nedostatek podstatné újmy na straně stěžovatele. Ten namítal, že délka řízení o náhradu mzdy, cestovného a stravného byla v rozporu s požadavkem „přiměřené lhůty“; tímto způsobem mělo dle stěžovatele dojít k porušení jeho práva na spravedlivý proces (článek 6 Evropské úmluvy o lidských právech).