obsah

Okresní státní zastupitelství v Prachaticích

Výroční zpráva OSZ za rok 2011

 

SPR 11/2012                                                                              Prachatice 10. ledna 2012

 

Výroční zpráva

Okresního státního zastupitelství v Prachaticích za rok 2011

o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů

 

Počet podaných žádostí o informace

3

 -

(§ 18 odst. 1 písm. a) zákona)

Žádosti vyhověno

1

-

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (i částečném)

2

-

Žádost odložena

0

-

Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

-

(§ 18 odst. 1 písm. b) zákona)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

Přehled výdajů vynaložených povinným subjektem v souvislosti se soudními řízeními

0

(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

-

(§ 18 odst. 1 písm. d) zákona)

Počet stížností podaných podle § 16a zákona

0

-

(§ 18 odst. 1 písm. e) zákona)

Další informace vztahující se k uplatňování zákona

0

(§ 18 odst. 1 písm. f) zákona)

 

 

                                                                                                           JUDr. Josef Fraško

                                                                                                           náměstek OSZ

ePodatelna