obsah

Okresní státní zastupitelství v Prachaticích

Výroční zpráva OSZ za rok 2009

0 SPR 6/2010                                                                                            Prachatice, 7. 1. 2010

 

 

Výroční zpráva

 

Okresního státního zastupitelství v Prachaticích za rok 2009

 

 

o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

 

            Při vyřizování žádosti o informace týkající se činnosti Okresního státního zastupitelství v Prachaticích bylo vycházeno ze zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 24. 7. 2009, č.j. 13/2008-SOSV-SP, kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona.

 

 

            Stav vyřizování informací v roce 2009:

 

Počet podaných žádostí o informace

0

 

-

(§ 18 odst. 1 písm. a) zákona)

Žádosti vyhověno

0

-

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (i částečném)

0

-

Žádost odložena

0

-

Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

-

(§ 18 odst. 1 písm. b) zákona)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

Přehled výdajů vynaložených povinným subjektem v souvislosti se soudními řízeními

0

(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

-

(§ 18 odst. 1 písm. d) zákona)

Počet stížností podaných podle § 16a zákona

0

 

 

-

 

(§ 18 odst. 1 písm. e) zákona)

Další informace vztahující se k uplatňování zákona

0

(§ 18 odst. 1 písm. f) zákona)

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Okresní státní zástupkyně

                                                                                  JUDr. Miroslava PROKEŠOVÁ

 

ePodatelna