obsah

Okresní státní zastupitelství v Prachaticích

Jaké informace se neposkytují

Neposkytují se informace o:

  • utajovaných skutečnostech (§7 inf. zák.)
  • probíhajícím trestním řázení (§11 odst. 4 písm. a) inf. zák.)
  • rozhodovací činnosti soudů (§11 odst. 4 písm. b) inf. zák.)
  • osobnosti a soukromí osoby a jejích majetkových poměrech včetně zaměstnanců státního zastupitelství (§8 a §10 inf. zák.)
  • obchodním tajemství (§9 odst. 1 inf. zák.)
  • skutečnostech vztahujících se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům (§11 odst. 1 písm. a) inf. zák.)
  • připravovaných rozhodnutích (§11 odst. 1 písm. b) inf. zák.)
  • duševním vlastnictví podle zvláštního předpisu (§11 odst. 2 písm. c) inf. zák.)
  • ePodatelna