obsah

Okresní státní zastupitelství v Chebu

Výroční zpráva za rok 2019

Okresní  státní  zastupitelství  v  Chebu

Lidická 2,   350 03  Cheb

  tel. 377 867 550; fax 377 867 551; e-mail podatelna@osz.chb.justice.cz; ID DS ujqahx6

 


                                                                                                           1 SPR 18/2020 -1

 

Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

 

Počet podaných žádostí o informace

 

5

 

---

(§ 18 odst. 1 písm. a) zákona)

Žádosti vyhověno

4

---

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti           (i částečném)

 

0

 

                             ---

Žádost odložena

0

---                                                    

Počet podaných odvolání (rozkladů)                         proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

0

 

---

(§ 18 odst. 1 písm. b) zákona)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

 

---

(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

Přehled výdajů vynaložených povinným subjektem v souvislosti se soudními řízeními

 

---

(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)

Výčet poskytnutých výhradních licencí

 

0

 

                              ---

(§ 18 odst. 1 písm. d) zákona)

Počet stížností podaných podle § 16a zákona

 

0

 

---

(§ 18 odst. 1 písm. e) zákona

Další informace vztahující se k uplatňování zákona

 

---

(§ 18 odst. 1 písm. f) zákona)

 

Cheb dne 7.1. 2020                                                                 JUDr. Lenka Oplová  

                                                                                             okresní státní zástupkyně 

ePodatelna