obsah

Okresní státní zastupitelství v Chebu

Zveřejňování poskytnutých informací za rok 2019

Okresní  státní  zastupitelství  v  Chebu

Lidická 2,   350 03  Cheb

  tel. 354 429 111; fax 354 429 114; e-mail podatelna@osz.chb.justice.cz; ID DS ujqahx6

 


SIN 1/2019 -4                                                                                      Cheb dne 29. dubna 2019

 

 

xxxxxx

 

 

Žádost o informace

 

 

Vážená paní,

 

dne 24.4.2019 byla na Okresní státní zastupitelství v Chebu doručena v elektronické formě Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to poskytnutím informace                                                o institutu spolupracujícího obviněného dle § 178a zákona číslo 141/1961 Sb. trestního řádu.

 

Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že v obvodu působnosti Okresního státního zastupitelství v Chebu nebyl v letech 2015 – 2018 aplikován institut spolupracujícího obviněného.

 

Tím považuji Vaši žádost za vyřízenou.

 

 

S pozdravem

 

                                                                                              

                                                                                       JUDr. Lenka Oplová

                                                                                       okresní státní zástupkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresní  státní  zastupitelství  v  Chebu

Lidická 2,   350 03  Cheb

  tel. 354 429 111; fax 354 429 114; e-mail podatelna@osz.chb.justice.cz; ID DS ujqahx6

 


SIN 2/2019 -9                                                                                              Cheb 3. června  2019

 

xxxx  

 

 

 

Žádost o informace

 

Dne 20. 5. 2019 byla  Okresnímu státnímu zastupitelství v Chebu doručena Vaše žádost                 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to poskytnutím statistických a analytických informací týkajících se trestního řízení a institutu dohody o vině a trestu a dne 29. 5. 2019 její doplnění.

 

Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji následující údaje:

 

-          v období od 1. 9. 2012 do 30. 4. 2019 bylo v rejstříku ZT a ZK na Okresním státním zastupitelství v Chebu evidováno celkem 7220 trestních řízení

-          v uvedeném období bylo podáno 2302 obžalob

-          v uvedeném období bylo podáno 3677 návrhů na potrestání

-          v uvedeném období bylo podáno soudu 27 návrhů na uzavření dohody o vině a trestu (2015 – 6, 2016 – 10, 2017 – 6, 2018- 4 a 2019 – 1)

-          26 dohod o vině a trestu bylo schváleno soudem, o 1 nebylo dosud soudem rozhodnuto

-          dohoda o vině a trestu se nejčastěji využívá u trestných činů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 a § 283 odst.1, 2 písm. c) tr. zákoníku, pojistný podvod podle § 210 odst.1 písm. a), odst.5 písm. c) tr. zákoníku, úvěrový podvod podle § 211 odst.1, odst.5 písm. c) tr. zákoníku, podvod podle § 209 odst.1, odst.4 písm. c) tr. zákoníku a ojediněle u trestných činů kuplířství podle § 189 odst.1, 2 písm. a) tr. zákoníku, vydírání podle § 175 odst.1,2 písm. b),c) tr. zákoníku, krádeže podle § 205 odst.2 tr. zákoníku a pohlavní zneužití podle § 187 odst.1 tr. zákoníku.

 

Tím považuji Vaši žádost za vyřízenou.

 

S pozdravem                                                                                    

   

                                                                              JUDr. Lenka Oplová

                                                                              okresní státní zástupkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresní  státní  zastupitelství  v  Chebu

Lidická 2,   350 03  Cheb

  tel. 377 867 550; fax 377 867 551; e-mail podatelna@osz.chb.justice.cz; ID DS ujqahx6

 


SIN 3/2019 - 6                                                                                             Cheb 8. listopadu 2019

 

xxxxxx

 

 

Žádost o informace

 

Dne 4. 11. 2019 byla  Okresnímu státnímu zastupitelství v Chebu doručena prostřednictvím Vaší zmocněnkyně xxxxx  žádost o poskytnutí informací podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to poskytnutím informace týkající se vedení jakéhokoliv trestního či jiného řízení u Okresního státního zastupitelství v Chebu.

 

Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji následující údaje:

Osoba jménem  xxxxx, neprochází evidencí Okresního státního zastupitelství v Chebu.

 

Tím považuji Vaši žádost za vyřízenou.

 

S pozdravem  

                                                                                  

   

                                                                               JUDr. Lenka Oplová

                                                                               okresní státní zástupkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresní  státní  zastupitelství  v  Chebu

Lidická 2,   350 03  Cheb

  tel. 377 867 550; fax 377 867 551; e-mail podatelna@osz.chb.justice.cz; ID DS ujqahx6

 


SIN 4/2019 - 6                                                                                            Cheb 8. listopadu  2019

 

 

xxxxx 

 

 

Žádost o informace

 

Dne 4. 11. 2019 byla  Okresnímu státnímu zastupitelství v Chebu doručena prostřednictvím Vaší zmocněnkyně xxxxx  žádost o poskytnutí informací podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to poskytnutím informace týkající se vedení jakéhokoliv trestního či jiného řízení u Okresního státního zastupitelství v Chebu.

 

Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji následující údaje:

 

Společnost s názvem  xxxxx   neprochází evidencí Okresního státního zastupitelství v Chebu.

Tím považuji Vaši žádost za vyřízenou.

 

 

S pozdravem  

 

                                                                                  

   

                                                                              JUDr. Lenka Oplová

                                                                              okresní státní zástupkyně

 

 

 

 

ePodatelna