obsah

Okresní státní zastupitelství v Chebu

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Okresního státního zastupitelství v Chebu:

 

Přijímání a odesílání datových zpráv opatřených elektronickým podpisem zajišťuje elektronická podatelna Okresního státního zastupitelství v Chebu.

 

Elektronická adresa: podatelna@osz.chb.justice.cz 

 

     Elektronická podatelna je určena pro příjem všech datových zpráv, přijímá též datové zprávy s uznávaným elektronickým podpisem.

 

  Údaje o přijímání datových zpráv a jejich parametry:

Datové zprávy v elektronické podobě na technickém nosiči formou diskety 3,5“  s kapacitou 1.44 MB se souborovým systémem FAT16, příp. na CD, jsou přijímány v naší podatelně umístěné v budově Okresního státního zastupitelství v Chebu, Lidická 2, 350 03  Cheb, v úřední hodiny:

 

                              Pondělí     7.30     -     17.00

                              Úterý        7.15     -     15.30

                              Středa      7.15     -     16.00

                              Čtvrtek     7.15     -     15.30

                              Pátek       7.15     -     15.00

 

Elektronická podatelna přijímá podání ve formátu *.doc (Word 97 až 2002), *.txt, *.rtf, *.htm, *.html.

 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu:

     Přijatá zpráva bude prověřena z hlediska antivirové ochrany odpovídajícím antivirovým prostředkem. Bude-li zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích, nebude tato datová zpráva pro elektronickou podatelnu dostupná a nebude proto ani elektronickou podatelnou zpracována. Dle možnosti bude odesílateli zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

 

Informace o potvrzování doručení datových zpráv:

     Doručená datová zpráva opatřená elektronickým podpisem se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.

     Příjem ostatních datových zpráv (bez elektronického podpisu) bude potvrzen pouze na vyžádání odesílatele.

     Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

     Vzor datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje:

Potvrzení o přijetí datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem:

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Okresního státního zastupitelství v Chebu podatelna@osz.chb.justice.cz

dne ...................... (DD/MM/RRRR)

v ......................... (HH/MM/SS).

Odesílatel:

Č.j. přijaté zprávy:

Věc:

Poř. č. zprávy s el. podpisem na OSZ v Chebu:

Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance:

Zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Okresního státního zastupitelství v Chebu:

 

 

Seznam oprávněných zaměstnanců OSZ v Chebu určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:

Baslová Martina

Chavcová Jana

Kvalifikovaný certifikát vydala Česká pošta, s. p.

 

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte:

na elektronickou adresu podatelna@osz.chb.justice.cz

na poštovní adresu: Okresní státní zastupitelství v Chebu, Lidická 2, 350 03 Cheb.

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit  vůči státnímu zastupitelství právní úkony v elektronické podobě:

 

·        podání k výkonu působnosti státního zastupitelství podle § 16a zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů

·        stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství  podle § 16b zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů

·        podání  podle  trestního řádu - § 59 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších právních předpisů

·        žádosti o podání informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů

·        zák. č.  227/2002, Sb., o elektronickém podpisu

·        nařízení vlády č. 495/2004 Sb.,  o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

·        vyhláška Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

·        instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 13/2002-OI-SP, o používání elektronického podpisu v resortu spravedlnosti

·        pokyn obecné povahy  Nejvyššího státního zastupitelství č. 7/2004 ze dne 25. 10. 2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství.

 

 

ePodatelna