obsah

Okresní státní zastupitelství v Chebu

Důvod a způsob založení

Okresní státní zastupitelství v Chebu


Důvod a způsob založení

     S odkazem na čl. 80 Ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb. bylo Okresní státní zastupitelství v Chebu zřízeno zákonem č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství (dále zákon) jako součást soustavy úřadů státu určených k zastupování státu v případech stanovených zákonem.

Působnost Okresního státního zastupitelství

     Okresní státní zastupitelství v Chebu působí v trestním řízení jako orgán žaloby, když státní zástupci zastupují veřejnou žalobu v řízení před Okresním soudem v Chebu jako soudem I. stupně. Dále je v rozsahu trestních věcí uvedených v § 16 trestníh řádu současně i orgánem dozoru v přípravném řízení trestním.

     Okresní státní zastupitelství v Chebu se podílí na prevenci kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů.

     Okresní státní zastupitelství v Chebu v netrestní oblasti může s právy účastníka vstupovat do některých civilních řízení, přípradně podávat návrhy na zahájení řízení a také vykonávat dozor pověřeným státním zástupcem nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy v tzv. školských zařízeních.

ePodatelna