obsah

Městský soud v Praze

Vedení Městského soudu v Praze


Předseda Městského soudu v Praze

 JUDr. Libor Vávra

 

Místopředsedové Městského soudu v Praze - občanskoprávní úsek

Mgr. Viktor Sedlák

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.

JUDr. Tomáš Novosad

Místopředseda  Městského soudu v Praze - trestní úsek

Mgr. Jan Kadlec

JUDr. Jaroslav Cihlář

Místopředsedové Městského soudu v Praze - obchodní úsek

Mgr. Michal Výtisk 

JUDr. Simona Bradáčová

 Místopředseda Městského soudu v Praze - správní úsek

Mgr. Aleš Sabol

 

Zastupování místopředsedů soudu

Místopředsedové Městského soudu v Praze se zastupují takto:

●  na občanskoprávním úseku Mgr. Sedlák, JUDr. Křesťanová, Dr. a JUDr. Tomáš Novosad navzájem
●  na obchodním úseku Mgr. Výtisk a JUDr. Simona Bradáčová navzájem
●  na trestním úseku Mgr. Kadlec a JUDr. Cihlář navzájem
●  na správním úseku Mgr. Sabola zastupuje JUDr. Havlíková

ePodatelna