obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Organizační struktura krajského soudu


  
 

Předseda krajského soudu

Místopředseda pro úsek
trestní

 Místopředseda  pro úsek občanskoprávní

 Místopředsedkyně  pro úsek správní

Místopředsedkyně pro úsek
obchodní a obchodní rejstřík

Místopředseda pro pobočku v Liberci
*/

Sekretariát předsedy soudu

Útvar personálních činností

Úsek obrany a ochrany

Ředitel
správy krajského
soudu

OKRESNÍ SOUDY

..

Oddělení pro věci trestní prvostupňové
T Tm Nt Ntm

Oddělení pro věci trestní
odvolací
To Tmo Rodo
UL

..

Oddělení pro věci občanskoprávní prvostupňové
  C EC Nc

Oddělení pro věci občanskoprávní odvolací
Co UL

..

Oddělení pro věci správní 
A Ad Af Az Na

(Ca Cad Nc) 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

Oddělení
pro věci obchodní prvostupňové
Cm ECm

Oddělení
pro věci obchodní odvolací
Co

Oddělení pro věci insolvenční a konkursní
INS K

incidenční spory
ICm

Obchodní rejstřík

..

Oddělení pro věci trestní prvostupňové
T Tm Nt Ntm

Oddělení pro věci trestní odvolací
To Tmo Rodo
UL

Oddělení pro věci občanskoprávní prvostupňové
C EC Nc

Oddělení pro věci občanskoprávní odvolací 
Co UL

Oddělení pro věci správní 
A Ad Af Az Na
(Ca Cad Nc)

Oddělení pro věci obchodní prvostupňové
Cm EC

Oddělení pro věci insolvenční a konkursní
INS K

incidenční spory
ICm

Obchodní rejstřík

 

..

Útvar ekonomiky

Útvar účtárny

Útvar informatiky

Útvar správy soudních kanceláří

Útvar údržby, správy budov

Kancelář správy soudu

Úsek podatelny

Úřední knihovna

Znalci a tlumočníci

Autoprovoz

Rozmnožovna

Správa pobočky v Liberci

Správa majetku

Pokladna

Podatelna 

Spisovna

Úřední knihovna

..
Česká Lípa*/
Děčín
Chomutov
Jablonec n. N.*/
Liberec*/
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí n. L.

*/ spadají pod pobočku Liberec

   Organizační struktura úzce souvisí s rozvrhem práce krajského soudu  
       

Poslední aktualizace: 30. 6. 2011

ePodatelna