obsah

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Nejdůležitější předpisy

Zákon č. 283/1993  Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů.

 

ePodatelna