obsah

Rejstřík trestů Praha

Postup podání žádosti o výpis z RT na právnickou osobu

 

   Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné a z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.
 


 

 

 

Jak získat výpis z rejstříku trestů právnických osob?

 

Na rozdíl od postupu při přijetí žádosti o výpis z rejstříku trestů fyzických osob se totožnost žadatele o výpis z rejstříku trestů právnických osob nezjišťuje. To znamená, že žádost o výpis z rejstříku trestů právnických osob může podat kdokoliv, aniž by prokazoval vztah k právnické osobě, které se žádost týká. 

 

Žadatelům, kteří nemají možnost využít některého z dále uvedených postupů, tedy zejména žadatelům ze zahraničí, může výpis zprostředkovat jakákoliv osoba, aniž by musela zmocnění podat žádost prokazovat.

 

 

 

a) Právnická osoba "má" identifikační číslo (IČO) přidělené v ČR 

 

-  na počkání v sídle Rejstříku trestů, Soudní 1, Praha 4;

 

-  na počkání na kontaktním místě CzechPOINT (obecní a městské úřady, pobočky České pošty, Hospodářské komory, notáři). Adresy a úřední hodiny kontaktních míst jsou uvedeny na http://www.czechpoint.cz;
UPOZORNĚNÍ:
Výpisy z rejstříku trestů vydané na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Pro použití v zahraničí si opatřete výpis vydaný Rejstříkem trestů.

 

korespondenčně:

V ČR zasláním žádosti poštou na adresu Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4.
Žádost musí být opatřena nalepenou kolkovou známkou ČR v hodnotě 100,- Kč. Formulář žádosti viz níže. Žádost bude vyřízena do cca 3 pracovních dnů a výpis bude zaslán žadateli poštou doporučenou zásilkou na jím uvedenou adresu v ČR.  
V zahraničí je podání žádosti možné pouze na zastupitelských úřadech ČR, které po zaplacení správního poplatku ve výši 200,- Kč vyřízení zprostředkují.b) Právnická osoba "nemá" identifikační číslo (IČO) přidělené v ČR

-  na počkání v sídle Rejstříku trestů, Soudní 1, Praha 4;

-  korespondenčně:
V ČR zasláním žádosti poštou na adresu Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4.
Žádost musí být opatřena nalepenou kolkovou známkou ČR v hodnotě 100,- Kč. Formulář žádosti viz níže. Žádost bude vyřízena do cca 3 pracovních dnů a výpis bude zaslán žadateli poštou doporučenou zásilkou na jím uvedenou adresu v ČR. 
V zahraničí je podání žádosti možné na zastupitelských úřadech ČR, které po zaplacení správního poplatku ve výši 200,- Kč vyřízení zprostředkují.

 


 

Formulář žádosti o výpis z rejstříku trestů právnických osob

-   ve formátu pdf (po stažení je možné formulář vyplnit a vytisknout)
Žádost o výpis z rejstříku trestů právnických osob pro fyzickou osobu

 

 ve formátu xls (formulář je možné vyplnit a vytisknout)
Žádost o výpis z rejstříku trestů právnických osob pro fyzickou osobu

 

ePodatelna