obsah

Rejstřík trestů Praha

Vydávání výpisu s přílohou se záznamy z členských států EU

 

 

 

Od května 2012 je výpis z evidence Rejstříku trestů vydáván

 

  • občanu jiného členského státu EU;
  • osobě, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě EU a nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu EU, pokud požaduje,

s přílohou obsahující informace podle § 16g odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb.,
o Rejstříku trestů, v platném znění
:

 

„Žádá-li osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie,
o výpis podle
§ 11 nebo 11a, požádá Rejstřík trestů příslušný orgán členského státu, jehož je tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.“

 

 

popis.Text Kategorie trestných činů zde


 

NA POČKÁNÍ LZE VÝPIS VYDAT

- občanům ČR a občanům státu, který není členským státem EU, pokud dále nepožadují
o vydání výpisu z evidence rejstříku trestů s přílohou obsahující informace z evidence rejstříku trestů členského státu EU, ve kterém mají/měli bydliště anebo jehož byli státními občany.

 

 

 

NA POČKÁNÍ NELZE VÝPIS VYDAT

- občanům jiného členského státu EU (doba vyřízení max. 25 pracovních do dnů); 

- osobám, které žádají vydání výpisu z evidence rejstříku trestů členského státu EU,
ve kterém mají/měli bydliště anebo jehož byli státními občany. Na uvedené skupiny osob musí Rejstřík trestů ČR provést dožádání do jiného členského státu EU 

 

  • Je-li žádost podána na kontaktním místě systému CzechPOINT bude výpis možné v tomto systému vyzvednout po obdržení odpovědi na dožádání (max. do 25 pracovních dnů).
  • Výpis zpracovaný k žádosti podané na pracovišti Rejstříku trestů se odešle poštou na adresu žadatele v ČR a nebo jej lze v úředních hodinách v Rejstříku trestů vyzvednout. Uvede-li žadatel při podání žádosti  e-mailovou adresu nebo číslo telefonu, bude mu poskytnuta informace, že výpis je již připraven v vyzvednutí.

- osobám narozeným na území SR, které mají jiné než slovenské státní občanství a jejichž údaje dosud nebyly převedeny podle mezinárodní smlouvy z evidence Rejstříku trestů Bratislava do evidence Rejstříku trestů Praha (tzn. nežádali o výpis z evidence Rejstříku trestů v Praze po 1. 7. 1995). 

  • Je-li žádost podána na kontaktním místě systému CzechPOINT bude výpis možné v tomto systému vyzvednout po obdržení odpovědi ze SR (max. do 3 pracovních dnů).
  • Výpis zpracovaný k žádosti podané na pracovišti Rejstříku trestů se odešle poštou na adresu žadatele v ČR a nebo jej lze v úředních hodinách v Rejstříku trestů vyzvednout. Uvede-li žadatel při podání žádosti e-mailovou adresu nebo číslo telefonu, bude mu poskytnuta informace, že výpis je již připraven k vyzvednutí.

 

 

SEZNAM STÁTŮ, KTERÉ PŘÍLOHU NEPOSKYTUJÍ

 

Na základě doručené žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, Rejstřík trestů uveřejňuje seznam členských států EU, které pro zatímní nekompatibilitu národních legislativ či technických problémů informace pro daný účel dočasně neposkytují.

 

Informace se týká dožádání předvídaných v ustanovení § 16g odst. 2 a odst. 3 zákona
č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

 

   

Stát

Státní příslušnost osoby, které se výpis vydává

Poskytuje

Španělsko

Španělská

ANO

jiného členského státu EU

NE

Polsko

Polská

ANO

jiného členského státu EU

NE

Maďarsko

Maďarská

NE

jiného členského státu EU

NE

Kypr

Kyperská

ANO

jiného členského státu EU

NE

Finsko

Finská

NE

jiného členského státu EU

NE

Nizozemí

Nizozemská

NE

jiného členského státu EU

NE

Slovinsko

Slovinská

ANO

jiného členského státu EU

NE

Rakousko

Rakouská

ANO

jiného členského státu EU

NE

 

 

 

(Aktualizováno 22. 02. 2022)

ePodatelna