obsah

Rejstřík trestů Praha

Popis rozhraní webové služby

 

Popis rozhraní webové služby od 28. 6. 2018

 

Webová služba pro příjem žádostí od organizací, které na to mají ze zákona nárok

 

Jedná se o orgány veřejné moci jako například Živnostenské úřady, Policejní prezidium, ministerstva a jiné orgány veřejné moci. Organizace používají klienta webové služby, jenž přes definované rozhraní posílá žádosti o výpis nebo opis a výsledky hledání v evidenci RT dostává žadatel buď ihned přes toto rozhraní, nebo následně emailem (v případě manuálního zpracování žádosti).

Popis nového rozhraní je připojen níže.

 

Popis rozhraní od 1.12.2018

 

 

Webová služba pro příjem žádostí ze systému Czechpoint

 

Tato služba se týká jen uvedeného systému a popis rozhraní se poskytuje pouze na vyžádání těm, jichž se tato služba týká.

 

Webová služba pro zasílání dokumentů na RT

 

Tato služba slouží pouze pro složky resortu justice.

 

 

 

ePodatelna