obsah

Rejstřík trestů Praha

Úvod do webové služby

 

 

 

 

 

Při tomto způsobu spolu komunikují vždy dva systémy a pro zprovoznění komunikace mezi těmito systémy je velmi důležitý popis rozhraní webové služby.

Rejstřík trestů (dále jen „RT“) umožňuje orgánům veřejné moci (dále jen „OVM“) napojení na webovou službu, která umožňuje získání výpisu či opisu z evidence rejstříku trestů fyzických osob.

 

Aby OVM mohl využívat webovou službu, je nutná registrace OVM k webové službě Informačního systému rejstříku trestů (dále jen „ISRT“).

Postup registrace je popsán v dokumentu Uzivatelska_Prirucka_Registrace_k_WS_RT, která je součástí Popisu rozhraní webové služby.

 

Pro zabezpečenou komunikaci je důležité stažení certifikátů pro navazování SSL spojení protokolem https (viz dokument Popis rozhraní webové služby) a jejich instalace.

 

Dále je zapotřebí, aby OMV disponoval certifikáty:

1.    certifikát kvalifikovaný,

2.    certifikát komerční pro šifrování e-mailů s výpisem/opisem z manuálního  zpracování.

 

Při spouštění komunikace mezi oběma systémy je nutno dodržet následující postup:

1)    Registrace OVM do testovacího prostředí RT (na adrese https://eservice-test.rejtr.justice.cz/ws-registrace).

Následně obdrží OVM identifikaci (např. WS/123), kterou pak musí při komunikaci uvádět. Testovací prostředí slouží k otestování komunikace a funkčnosti před přechodem do produkčního prostředí (přístupová adresa pro testování je https://eservice-test.rejtr.justice.cz/ws-ovm/Server).

 

2)    Po otestování funkčnosti je možný přechod do produkčního prostředí.

Opět je nutná registrace OVM, a to na adrese https://eservice-fo.rejtr.justice.cz/ws-registrace. OVM obdrží identifikaci, kterou bude při komunikaci používat (přístupová adresa produkčního prostředí je https://eservice-fo.rejtr.justice.cz/ws-ovm/Server).

 

 

Evidence a zpracování žádosti o výpis/opis z evidence rejstříku trestů fyzických osob probíhá tak, že po příchodu žádosti ISRT provede logické kontroly a kontrolu správnosti osobních údajů uvedených na žádosti. Správnost osobních údajů probíhá v ROB a následně AIS EO nebo AIS CIS (kontrola správnosti osobních údajů je prováděna jen u žádostí obsahujících rodné číslo, u ostatních žádostí kontrola prováděna není).

Pokud je žádost přijata, zpracování probíhá automaticky nebo manuálně.

U žádosti, kterou nelze zpracovat automaticky, ISRT potvrdí příjem a informuje žadatele, že byla zařazena do manuálního zpracování. Po zpracování žadatel obdrží výpis/opis na mailovou adresu, která byla uvedena v zaslané žádosti. E-mail obsahující výpis/opis z evidence rejstříku trestů je šifrovaný. Zpracování žádosti je též možné z důvodu např. nejednoznačné identifikace osoby zamítnout, důvod zamítnutí je následně žadateli oznámen nezašifrovaným e-mailem.

 

 

 

ePodatelna