obsah

Rejstřík trestů Praha

Formuláře žádostí

  VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE A TISK

 

 

FYZICKÁ OSOBA

 

FYZICKÁ OSOBA A PRÁVNICKÉ OSOBY (které nejsou orgánem veřejné moci)

  

ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI

 

  


  

  

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

(ve formátu pdf)

  

 

FYZICKÁ OSOBA

 

 

FYZICKÁ OSOBA A PRÁVNICKÉ OSOBY (které nejsou orgánem veřejné moci)

ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI


  

 

 

ELEKTRONICKÁ PODATELNA Rejstříku trestů nabízí

(od 22. 2. 2008 lze získat s elektronickým (kvalifikovaným) podpisem)


zdarma:
Výpis z rejstříku trestů (pouze informativní)

Informaci o zpracování osobních údajů osoby - Nahlédnutí do opisu z rejstříku trestů (pouze informativní - umožňuje každému se přesvědčit, zda a jaké údaje týkající se jeho osoby jsou vedeny v Rejstříku trestů)

Informaci, kdy a komu byl vydán výpis nebo opis týkající se jeho osoby


za správní poplatek:
Výpis z rejstříku trestů (v listinné podobě)
Od podání elektronické žádosti a zaplacení správního poplatku 100,- Kč bankovním převodem, bude výpis vyhotoven v listinné podobě a zaslán na adresu žadatele v ČR

  

 

 

 

 

ePodatelna