obsah

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Základní informace

Centrální evidence exekucí

Ověřený výpis z Centrální evidence exekucí je možné od července 2016 získat také na pobočkách České pošty(ceny dle podmínek ČP).

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Adresa, tel. číslo, fax. číslo, e-mail

Orientační tabule soudu

Sídla exek. úřadů, vstup do budovy, přijímání stížností, přijímání žádostí o informace, organizační struktura soudu, prodej kolkových známek

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu

Podrobné informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu

Interní protikorupční program Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně, tel. 542 211 221 nebo na Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou prostřednictvím e-mailu: korupce@osoud.zds.justice.cz. V případě telefonického podání na protikorupční linku Krajského soudu v Brně, krajský soud o podání informuje okresní soud. Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována. Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

Strana 1/2

ePodatelna