obsah

Okresní soud ve Vyškově

Základní informace

Přesunutí stránek OS ve Vyškově

Se spuštěním nového portálu českého soudnictví dočlo k přesunu stránek soudu

Kde nás najdete

Obecné kontaktní informace, fotografie budovy, mapa

Pracovní doba

Pracovní doba, placení hotovosti, kolkové známky, stížnosti, žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., nahlížení do spisů

Informační oddělení

pro veřejnost zajišťuje poskytování osobních i telefonických informací, mimo poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Informační oddělení sídlí v 1.NP dveře č. 129, telefon č. 518 720 129

Elektronická podání

Od 1.10.2007 je možné podávat i přes internetový prohlížeč. Zpracování elektronických podání probíhá pouze v úředních hodinách podatelny!

Pracovní nabídky

Informace o probíhajících výběrových řízeních

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Okresního soudu ve Vyškově

Strana 1/2

ePodatelna