obsah

Okresní soud v Ústí nad Orlicí

Úřední hodiny

základní pracovní doba

 

Po - Čt     8:00 – 14:00 hod.

Pá            8:00 – 13:30 hod.

 

volná pracovní doba

 

Po – Čt     6:00 – 18:00 hod.

Pá            6:00 – 16:00 hod.

 

doba pro styk s občany

pro účely nahlížení do spisů, pořizování výpisů ze spisů a vyznačování právní moci

 

Po                        8:00  – 16:30             

Út, Čt       7:00 – 11:00     12:00 – 14:00

St            7:00 – 11:00     12:00 – 14:30

Pá            7:00 – 11:00     12:00 – 13:30

 

pro účely sepisování návrhů do protokolu ve věcech péče o nezl. děti, pozůstalostních a výkonů rozhodnutí

 

Po            8:00 – 11:00     12:00 – 16:30

 

 

podatelna a pokladna

 

Po                        8:00  – 16:30             

Út, Čt       7:00 – 11:00     12:00 – 14:00

St            7:00 – 11:00     12:00 – 14:30

Pá            7:00 – 11:00     12:00 – 13:30

 

 

doba pro podávání stížností a přijímání žádostí o informace:

denně po celou základní pracovní dobu č.dv. 29/I

 


    Nahlížení do spisů, pořizování výpisů ze spisů, vyznačování právní moci a sepisování návrhů do protokolu je možné dle pracovní doby určené pro styk s veřejností.  Po dohodě s příslušným pracovníkem soudu lze vyhovět i mimo tuto stanovenou dobu.

     Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do soudního spisu, s vyjimkou protokolu o hlasování, a činit si z něho výpisy a opisy. Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody, předseda senátu na žádost povolí, aby nahlédl do spisu a aby si z něho činil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.
Nahlížet do spisu je možno, není-li stanoveno něco jiného, výhradně v místnostech soudu pod dohledem vedoucího soudní kanceláře nebo jiného pracovníka pověřeného. O tom, že bylo do spisu nahlédnuto, pořídí vedoucí soudní kanceláře záznam, v němž uvede označení účastníka nebo jeho zástupce, který do spisu nahlédl, a časový údaj o délce studia spisu, záznam opatří datem a svým podpisem; záznam podepíše též žadatel.

  • Návštěvní hodiny u předsedy soudu

    Každou středu: od 9.00 do 14.00 hodin.

 

 

ePodatelna