obsah

Okresní soud v Ústí nad Orlicí

Základní informace

Naše adresa

Pro elektronickou komunikaci používejte výhradně e-mail: podatelna@osoud.uno.justice.cz

Úřední hodiny

Pracovní doba, doba určená pro styk s veřejností, návštěvní hodiny u předsedy a místopředsedy soudu

Podatelna soudu

Kde se podatelna Okresního soudu nachází a jaké má úřední hodiny

Situační plánek

Mapka města Ústí nad Orlicí s označením budovy okresního soudu

Bezbariérový přístup do budovy soudu

Informace pro občany se zdravotním handicapem.

Elektronická podatelna

Možnost zaslání podání v elektronické podobě.

Rozvrh práce

Rozvrh práce včetně změn

Strana 1/2

ePodatelna