obsah

Okresní soud v Třebíči

Domovská stránka Okresního soudu v Třebíči

 
 Okresní soud v Třebíči

Bráfova 502

           674 34  Třebíč

 

tel. 568 606 211 - ústředna

tel. 568 606 204 - předsedkyně OS

fax. 568 841 636

 

e-mail : podatelna@osoud.trb.justice.cz

elektronické podání : podatelna@osoud.trb.justice.cz

( Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu musí mít připojen kvalifikovaný certifikát )

Od října 2007 existuje možnost podávání nových návrhů nebo zasílání podání ke spisové značce, a to na adrese : http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do

Takto podávaná podání, ale vždy vyžadují váš kvalifikovaný elektronický podpis.

webové stránky : www.justice.cz

 

IČ : 025143

 

Bezbariérový přístup

Všechny prostory Okresního soudu v Třebíči jsou plně dostupné  pro osoby s omezenou schopností pohybu.

 

ePodatelna