obsah

Okresní soud v Třebíči

Základní informace

Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR)

INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

Elektronická podatelna Okresního soudu v Třebíči

FAQ pro správné elektronické podání na email: podatelna@osoud.trb.justice.cz

Infocentrum

Informace o zřízení a působení infocentra

Datová schránka aktivována

Informace o aktivaci a ID datové schránky OS v Třebíči

Domovská stránka Okresního soudu v Třebíči

Adresa, telefon, fax, e-mail, www, IČ, bezbariérový přístup

Úřední hodiny

Úřední hodiny Okresního soudu v Třebíči

Interní protikorupční program OS v Třebíči

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně, tel. 542 211 221 nebo emailem korupce@osoud.trb.justice.cz. Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována. Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

Elektronické podání na portálu justice

Elektronické podání na portálu justice přes webové rozhraní

Strana 1/2

ePodatelna