obsah

Okresní soud v Šumperku

Základní informace

Nové webové stránky - www.justice.cz/web/okresni-soud-v-sumperku/

UPOZORNĚNÍ - nové stránky justice

Upozorňujeme veřejnost, že tyto stránky již nejsou oficiálním justičním portálem a nejsou od 1. 1. 2019 aktualizovány. Nové webové stránky - www.justice.cz/web/okresni-soud-v-sumperku/

Úřední hodiny

informace o telefonním spojení na kanceláře, úředních hodinách pro veřejnost a pracovní době

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu

elektronická adresa: podatelna@osoud.sup.justice.cz, datová schránka: 35yabet

Podávání návrhu na nařízení předběžného opatření

Podání návrhu dle § 76 z.č. 99/1963 Sb., ve znění novel, v neodkladných případech, mimo pracovní dobu soudu.

Adresář

Adresa soudu, telefon, fax, e-mail, ID datové schránky: 35yabet

Informační kancelář Okresního soudu v Šumperku

zajišťuje poskytování osobních i telefonických informací, mimo poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.

Strana 1/3

ePodatelna