obsah

Obvodní soud pro Prahu 7

Přehled nejdůležitějších předpisů

 

trestní řád (zák. č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

občanský soudní řád (zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

jednací řád pro okresní a krajské soudy (vyhl. č. 37/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

soudní řád správní (zák. č. 150/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

zákon o svobodném přístupu k informacím (zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. M‑1827/99, kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 106/1999 Sb.,

zákon o soudních poplatcích (zák. č. 549/1991 Sb., v platném znění)

 

ePodatelna