obsah

Krajský soud v Českých Budějovicích

Informační centrum

Informační centrum

 

Dne 1.9.2009 byl zahájen provoz informačního centra Krajského soudu v Českých Budějovicích pro agendu občanskoprávní, trestní, obchodní, insolvenční, konkurzní a správní. Informační centrum je umístěno v přízemí Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2, č.dv. 4.

 

Úkolem pracoviště je

-         zajistit komunikaci s účastníky soudního řízení a veřejností

-         podávání informací o stavu jednání

-         zprostředkování nahlížení do soudních spisů pro oprávněné osoby

-         pořizování kopií ze soudních spisů

-         vyznačování doložek  právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí krajského soudu

 

Úřední hodiny:       Pondělí – Pátek       7:30 - 16:00

                              od 1.7. do 31.8. úřední hodiny 7:30 - 15:30

                              přestávka na oběd 11:00 - 12:00               

 

Kontakty – tel.:  389 018 601

 

                 -  e-mail: infocentrum@ksoud.cbu.justice.cz

                 -  kontaktní osoby: Jitka Šebestová, Eva Osecká

 

 

            Pro nahlížení do spisu je lépe se předem objednat telefonicky na uvedeném čísle nebo prostřednictvím uvedené e-mailové adresy.

           

            V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, vystavujete se riziku, že se nepodaří spis k nahlédnutí zajistit a budete přeobjednáni na pozdější termín.

 

Opatření předsedy krajského soudu o nahlížení do spisu najdete v tomto dokumentu.

           

            Jestliže budete žádat kopie listin ze spisů, je nejvhodnější využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát, pomocí kterého si můžete zdarma pořídit neomezené množství kopií. V případě kopií pořizovaných soudem je žádost zpoplatněna (20,- Kč za každou i započatou stránku – z. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).

 

            Informační centrum nepodává všeobecné informace. Informační centrum poskytuje informace pouze o projednávaných sporech.

 

            Z důvodu ochrany osobnosti přítomných je zakázáno v místnosti informačního centra pořizovat zvukové záznamy (Rozhodnutí porady vedení KS ze dne 15.9.2011, čj. Spr 1474/2011).

 

            Objekt je střežen kamerovým systémem.

 

           

ePodatelna