obsah

Obvodní soud pro Prahu 1

Notáři působící v obvodu zdejšího soudu jako soudní komisaři ve věcech dědických

 

HOCHMAN Pert JUDr.                      tel.: 255 771 555
Na Příkopě 14, Praha 1                             255 771 557
phochman.notar@nkcr.cz                    

HOCHMAN Roman JUDr.                  tel.: 224 247 137
Hybernská 9, Praha 1                             224 219 945
rhochman.notar@volny.cz                      

HALLADA Bohdan JUDr.                   tel.: 224 811 619
U Prašné brány 1078/1, Praha 1             224 811 322
judr.bohdan@halladanotar.cz             

HUMPOLCOVÁ Jarmila JUDr.            tel.: 224 212 937
Opletalova 55, Praha 1                            
humpl@volny.cz

NOVÁK Miroslav JUDr.                       tel.: 222 321 498
Dlouhá 16, Praha 1                                  221 874 221
m.novak@notari-dlouha.cz                        

VAŇKOVÁ Lucie JUDr.                     tel.: 222 206 020
Václavská 316/12, Praha 2                                 
sekretariat@notarkavankova.cz                            

ePodatelna