obsah

Krajský soud v Brně

Základní informace

Krajský soud v Brně

Budova soudu, informace kde nás najdete - fotky

Úřední hodiny

Údaje o pracovní době pro styk s veřejností na pracovištích Rooseveltova, Husova, pobočka ve Zlíně a pobočka v Jihlavě.

Informační centrum Husova

Informační centrum na pracovišti Husova 15 pro agendy Cm + Sm, úpadková řízení a veřejné rejstříky. Informační centrum je umístěno v přízemí budovy Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, číslo dveří 011.

Informační centrum Rooseveltova

Informace pro agendu občanskoprávní, trestní a správní. Přízemí budovy na ulici Rooseveltova 16, dv. č. 05 – chodba napravo od hlavního vchodu, vedle pokladny krajského soudu.

Organizační struktura KS v Brně

Organizační struktura Krajského soudu v Brně

Interní protikorupční program Krajského soudu v Brně

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně, tel. 542 211 221 nebo emailem korupce@ksoud.brn.justice.cz. Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována. Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

Strana 1/2

ePodatelna