obsah

Okresní soud v Lounech

Pracovní doba


 

  INFORMAČNÍ CENTRUM OKRESNÍHO SOUDU V LOUNECH

 

Informační centrum je umístěno v přízemí Okresního soudu v Lounech, Sladkovského 1132, č. dveří  160.

 

Informační centrum zajišťuje:

 

-         poskytování osobních, písemných a telefonických informací účastníkům řízení (např. informací o stavu řízení)

-         zprostředkování nahlížení do soudních spisů oprávněným osobám

-         pořizování kopií ze soudních spisů

-         vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí okresního soudu, vyhotovování duplikátů rozhodnutí

-         vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

-         vyřizování žádostí o vylustrování věcí

 

Úřední hodiny:

 

pondělí                                   8.30 – 11.30 hod.       12.30 – 17.00 hod.

úterý až pátek                      8.30 – 11.30 hod.       12.30 – 15.00 hod.

 

Kontakty:                             telefon 415 629 917

                                               e-mail: info@osoud.lou.justice.cz


Pro nahlížení do spisu je nutné se předem objednat telefonicky na uvedeném čísle nebo prostřednictvím e-mailové adresy. V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, vystavujete se riziku, že se nepodaří spis k nahlédnutí zajistit a budete přeobjednáni na pozdější termín.

 

Jestliže budete žádat kopie listin ze spisů, je vhodnější využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát, pomocí kterého si můžete zdarma pořídit neomezené množství kopií. V případě kopií pořízených soudem, je žádost zpoplatněna podle zák. č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích.

 

V důsledku zřízení informačního centra nejsou nadále služby, zajišťované informačním centrem, poskytovány soudními odděleními.

Návštěvní dny:   u předsedkyně soudu   pondělí   13.00 - 15.00 hodin (případně po  domluvě)

                   u místopředsedkyně soudu    středa   8.30 - 11.00 hodin

Podávání stížností

                        u ředitelky správy, kancelář č.dv.314, 2. poschodí

                                 pondělí                 8.00 - 17.00 hod.

                                úterý - pátek        8.00 - 15.00 hod.

Stížnosti vyřizuje předsedkyně a místopředsedkyně okresního soudu.

Podatelna:   veškeré návrhy k zahájení řízení je možno podávat v podatelně okresního soudu č. dveří 163 - přízemí

                                 pondělí                  7.30 - 17.00 hod.

                                 úterý - čtvrtek      7.30 - 15.30 hod.

                                 pátek                     7.30 - 15.00 hod.  

Prodej kolků a přijímání veškerých hotovostí:  v pokladně okresního soudu č. dveří 114 - přízemí.

                                 pondělí                 8.00 - 11.30 hod.    12.30 - 17.00 hod.

                                 úterý                    8.00 - 11.30 hod.    12.30 - 15.00 hod.

                                 středa                   8.00 - 11.30 hod.   12.30 - 15.30 hod.

                                 čtvrtek                 8.00 - 11.30 hod.    12.30 - 15.00 hod.

                                 pátek                    8.00 - 11.30 hod.    12.30 - 15.00 hod.

Všeobecné informace a dražební vyhlášky jsou vyvěšeny na úřední desce v přízemí budovy soudu.

 

ePodatelna