obsah

Okresní soud v Klatovech

Základní informace

UPOZORNĚNÍ - nové stránky justice

Upozorňujeme veřejnost, že tyto stránky již nejsou oficiálním portálem Okresního soudu v Klatovech a nejsou od této chvíle aktualizovány. Veškeré informace týkající se justice naleznete na nových webových stránkách: https://justice.cz/web/okresni-soud-v-klatovech/

Bezbarierový přístup do budovy OS a OSZ v Klatovech

Informace pro občany se zdravotním handicapem.

Kontaktní informace na soud (adresa,..)

Adresa soudu pro zasílání úředních dokumentů poštou, .... včetně umístění na plánku města Klatov.

Podatelna, infocentrum, organizační rozdělení soudu,...

Příjem podání, stížností a hotovostí, prodej kolků, rozpis kanceláří, informační centrum, organizační rozdělení soudu,...

Strana 1/1

ePodatelna