obsah

Okresní soud v Jihlavě

Základní informace

Interní protikorupční program Okresního soudu v Jihlavě

Interní protikorupční program Okresního soudu v Jihlavě Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně, tel. 542 211 221 nebo na Okresní soud v Jihlavě prostřednictvím e-mailu: korupce@osoud.jia.justice.cz. V případě telefonického podání na protikorupční linku Krajského soudu v Brně, krajský soud o podání informuje okresní soud. Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována. Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

GDPR ( General Data Protection Regulation )

Zpracování a ochrana osobních údajů

Bezbariérový přístup

Informace pro občany se zdravotním handicapem

Informační centrum

( přímý telefon 567563133 a 567563134 )

Strana 1/2

ePodatelna