obsah

Okresní soud v Jeseníku

Základní informace

Podání návrhu na nařízení předběžného opatření podle § 76 o.s.ř.

Podání návrhu dle § 76 z.č. 99/1963 Sb., ve znění novel, v neodkladných případech, mimo pracovní dobu soudu.

Adresa

Adresa a základní informace (telefon, fax, e-mail, IČO, DS)

Úřední hodiny

Pracovní doba a doba pro styk s veřejností

Způsob případných plateb

Čísla účtů Okresního soudu v Jeseníku, kde lze poukázat případné platby

Bezbariérový přístup

Informace o umožnění bezbariérového přístupu

Podatelna soudu

Kde se nachází a úřední hodiny podatelny

Strana 1/2

ePodatelna