obsah

Okresní soud v Jeseníku

Základní informace

Adresa

Adresa a základní informace (telefon, fax, e-mail, IČO, DS)

Úřední hodiny

Pracovní doba a doba pro styk s veřejností

Způsob případných plateb

Čísla účtů Okresního soudu v Jeseníku, kde lze poukázat případné platby

Bezbariérový přístup

Informace o umožnění bezbariérového přístupu

Podatelna soudu

Kde se nachází a úřední hodiny podatelny

Strana 1/2

ePodatelna