obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Základní informace

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Rady a informace z oblasti sociálně právní, zprostředkování kontaktu s jinými odbornými pracovišti a službami, doporučení pro bezpečnost a ochranu (bezpečnostní plán)

Přehled soudců okresního soudu

Přehled soudců působících u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Probační a mediační služba ČR

Adresa pracoviště PaMS ČR.

Seznam znalců a tlumočníků

Přehled soudních znalců a tlumočníků.

Strana 1/2

ePodatelna