obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Probační a mediační služba ČR


Probační a mediační služba  ČR:

                                                

Jaroslava  Skovalčinská :   Jablonec nad Nisou, Anenská ul. č. 5

                                             tel. 483 311 218

 

Mgr Hana Halfarová :         Jablonec nad Nisou, Anenská ul. č. 5

                                            tel. 483 300 839

 

Mgr Zuzana  Patočková :   Jablonec nad Nisou, Anenská ul. č. 5  

                                            tel. 483 311 236

 

 

 

 

› Česká republika-Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Mírové nám č. 5

466 59 Jablonec nad Nisou

tel.: É 483 337 011,  fax: Ê 483 337 034

e-mail podatelna@osoud.jbc.justice.cz

å zpět na hlavní stránku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePodatelna