obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Seznam znalců a tlumočníků


     Na  okresním soudě je k dispozici  seznam soudních  znalců a tlumočníků, ze kterého Vám bude pořízen  výpis s uvedením jména a adresy  znalce nebo tlumočníka,  případně  telefonického  spojení.

     Výpisy ze seznamu znalců a tlumočníků lze žádat v kanceláři   č.dv. 27/II.patro od pondělí do  pátku po  celou pracovní dobu. Pokud budete mít zájem  o výpis ze seznamu znalců a tlumočníků je třeba přiložit kolek v hodnotě 50,- Kč. Tento si můžete  zakoupit  v  pokladně soudu na č. dv. 28/II.

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

› Česká republika-Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Mírové nám č. 5

466 59 Jablonec nad Nisou

tel.: É 483 337 011,  fax: Ê 483 337 034

e-mail podatelna@osoud.jbc.justice.cz

å zpět na hlavní stránku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePodatelna