obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Přijímání stížností:

 

Stížnosti se přijímají denně po celou pracovní dobu v podatelně soudu na č.dv. 3 / přízemí nebo ve správě okresního soudu na č. dv. 18 / I. patro.

Stížnosti vyřizuje předsedkyně okresního soudu a místopředsedkyně okresního soudu podle příslušných úseků, podle zákona č. 6/2002 Sb., v platném znění.

 

 

 
Návštěvy u předsedkyně soudu:

Středa

9.00 – 10.00 hod. nebo po předchozí domluvě

 

Návštěvy u místopředsedkyně soudu:

Čtvrtek

9.00 – 10.00 hod. nebo po předchozí domluvě

    

Příjem žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (nejedná se o informace na základě občanského soudního řádu a trestního řádu), včetně odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí nebo nevyhovění žádosti, anebo proti odepření informace, přijímá ředitelka správy soudu na č. dv. 18 / I. patro. 

 

Ústně, tj. telefonicky podané žádosti se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se. 

 

 

 

Elektronické podání stížností a žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Stížnosti a žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, podané elektronicky ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, musí mít kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

Absence elektronického podpisu, jeho poškození nebo neplatnost připojeného certifikátu není důvodem k odmítnutí  přijetí takového podání. 

 

Anonymní podání  (bez uvedení předmětu, nevyžádaná obchodní sdělení nebo spam) se nevyřizují dle § 164 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.

 

Více o elektronických podáních ZDE

ePodatelna