obsah

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Přehled soudců okresního soudu

Přehled soudců Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.

 

Příjmení,jméno,titul                                                    Funkce

Brabcová Jana JUDr.

Fáryová Daniela Mgr.

Hrabálek Jaroslav JUDr.

Hošková Monika Mgr.

Jukl Josef Mgr.

Kohoutková Vladimíra JUDr.                                   předsedkyně OS

Koniorová Helena JUDr. 

Kušnír Jan JUDr.

Opatrná Jaroslava Mgr.

Szabó Jiří JUDr.

Šoljaková Ivana Mgr.

Štěpánová Alena JUDr

Treglerová Lucie JUDr.                                         místopředsedkyně OS

Vlach Pavel JUDr.

 

 

 

› Česká republika-Okresní soud v Jablonci nad Nisou, Mírové nám č. 5, 466 59 Jablonec nad Nisou

tel.: É 483 337 011,  fax: Ê 483 337 034

e-mail podatelna@osoud.jbc.justice.cz

å zpět na hlavní stránku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePodatelna