obsah

Okresní soud v Hodoníně

Základní informace

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

Okresní soud v Hodoníně přechází k 1. září 2018 v řízeních týkajících se péče soudu o nezletilé na nový model – tzv. Cochemskou praxi

Informační centrum

Polední přestávka 11:30 - 12:00

Rozvrh práce

Rozvrh práce pro rok 2018 a rozvrh pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti na rok 2018

Bezbariérový přístup

Informace pro občany se zdravotním handicapem.

Strana 1/1

ePodatelna