obsah

Okresní soud ve Frýdku - Místku

Informační kancelář

Informační kancelář

 

Dne 1. 2. 2008 byla u Okresního soudu ve Frýdku-Místku zřízena informační kancelář, sídlící v přízemí budovy soudu na čísle dveří 101. Tato kancelář pro veřejnost zajišťuje poskytnutí informací telefonicky nebo osobně, mimo žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb..

 

Informační kancelář zajišťuje:

 

-          po sdělení spisové značky podání informace o průběhu řízení v této věci účastníkům řízení. Tyto informace jsou rovněž k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti na www.justice.cz pod odkazem InfoSoud, zde je rovněž nutno zadat příslušnou spisovou značku,

-          vyznačení právní moci na předložené soudní rozhodnutí. Na požádání zajistí vyznačení vykonatelnosti rozhodnutí u příslušné vyšší soudní úřednice,

-          sdělení údajů ze seznamu znalců a tlumočníků, což je zpoplatněno částkou 100,- Kč dle zákona o soudních poplatcích. Seznam znalců a tlumočníků je bezplatně přístupný v elektronické podobě na www.justice.cz pod odkazem Evidence znalců, tlumočníků a ústavů,

-          nahlížení do spisů oprávněným osobám. Z důvodu urychlení obsluhy veřejnosti si objednejte studium spisu telefonicky nejpozději den předem na čísle telefonu 558 411 101; můžete si dohodnout i přibližný čas nahlížení,

-          provádění fotokopií ze spisů oprávněným osobám, což je zpoplatněno částkou 20,- Kč anebo 70,- Kč dle zákona o soudních poplatcích. Bezplatně si můžete vyhotovit výpisy anebo provést fotodokumentaci; vyjma listin, které obsahují listovní, bankovní, obchodní aj. tajemství,

-          vydávání potvrzení pro potřeby Katastrálního úřadu, o tom, že do uplynutí tří let od zrušení manželství nebyla podána žaloba na soudní vypořádání společného jmění manželů, ani neproběhlo nebo neprobíhá řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů. Zpoplatněno částkou 150,- Kč.

 

ePodatelna