obsah

Okresní soud Brno venkov

Základní informace

OKRESNÍ SOUD BRNO-VENKOV

Základní informace - styk s veřejností

Rozvrh práce 2018

Rozvrh práce 2018

Elektronická podatelna dle zákona 297/2016 Sb.

Elektronická podatelna je určena pro žaloby a podání ke spisovým značkám a pro správu soudu. Informace k provozu elektronické podatelny v souladu se zákonem 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (tzv. ZSVDET, jinak taky adaptační zákon k eIDAS), vyhláškou 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a dalšími zákony naleznete na infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Všeobecné informace.

Strana 1/3

ePodatelna