obsah

Okresní soud Brno venkov

Základní informace

OKRESNÍ SOUD BRNO-VENKOV

Základní informace - styk s veřejností

Rozvrh práce 2018

Rozvrh práce 2018

Elektronická podatelna dle zákona 227/2000 Sb.

Elektronická podatelna je určena pro žaloby a podání ke spisovým značkám a pro správu soudu. Informace k provozu elektronické podatelny v souladu se zákonem 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, vyhláškou 259/2012 Sb. o podrobnostech spisové služby.

Styk s veřejností

Pracovní doba, osobní jednání, kontakty, stížnosti. Více viz. infoDeska -Okresní soud Brno - venkov - Skupiny podle agendy - Všeobecné informace. GSM brány viz zde.

Strana 1/2

ePodatelna