obsah

Městský soud v Brně

Základní informace

Změna webových stránek soudu

Upozorňujeme veřejnost, že tyto internetové stránky již nejsou oficiálními stránkami Městského soudu v Brně a nejsou od října 2018 aktualizovány. Na veškeré informace týkající se Městského soudu v Brně se dostanete z nových webových stránek justice - www.justice.cz , resp. je naleznete přímo na stránkách www.justice.cz/web/mestsky-soud-v-brne/

Městský soud v Brně

Působnost soudu, struktura, základní předpisy pro jednání a rozhodování soudu. Více viz infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Všeobecné informace.

Informační centrum Městského soudu v Brně

S účinností od 1. 1. 2013 zahájilo činnost informační centrum Městského soudu v Brně, které centrálně zajišťuje úkony pro účastníky probíhajících resp. ukončených soudních řízení (více viz příloha). V této souvislosti byla k danému datu ukončena možnost vyřizování těchto úkonů na jednotlivých kancelářích soudu, vyjma úkonů souvisejících s vymáháním pohledávek na kancelářích účtárny vymáhání. Infocentrum nenahrazuje elektronickou podatelnu soudu. Další informace zde.

Elektronická podatelna dle zákona 297/2016 Sb.

Elektronická podatelna je určena pro žaloby a podání ke spisovým značkám a pro správu soudu. Informace k provozu elektronické podatelny v souladu se zákonem 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (tzv. ZSVDET, jinak taky adaptační zákon k eIDAS), vyhláškou 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a dalšími zákony naleznete na infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Všeobecné informace.

Orientační tabule

Přehled kanceláří (oddělení) a přehled jednacích síní v justičním areálu naleznete na infoDesce - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Všeobecné informace. Stručný všeobecný popis je zde.

Styk s veřejností

Pracovní doba, osobní jednání, kontakty, stížnosti. Stručně zde, více viz infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Všeobecné informace. GSM brány viz zde.

Organizační schéma

Organizační schéma Městského soudu v Brně.

Bezbariérový přístup

Informace pro občany se zdravotním handicapem.

Strana 1/4

ePodatelna