obsah

Městský soud v Brně

Základní informace

Omezení provozu soudu - pokladna

Omezení provozu soudu (pokladna) na konci roku - více dále.

Omezení provozu soudu

Omezení provozu soudu dne 16.12.2016 - více dále.

Městský soud v Brně

Působnost soudu, struktura, základní předpisy pro jednání a rozhodování soudu. Více viz. infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Všeobecné informace.

Informační centrum Městského soudu v Brně

S účinností od 1. 1. 2013 zahájilo činnost informační centrum Městského soudu v Brně, které centrálně zajišťuje úkony pro účastníky probíhajících resp. ukončených soudních řízení (více viz příloha). V této souvislosti byla k danému datu ukončena možnost vyřizování těchto úkonů na jednotlivých kancelářích soudu, vyjma úkonů souvisejících s vymáháním pohledávek na kancelářích účtárny vymáhání. Infocentrum nenahrazuje elektronickou podatelnu soudu. Další informace zde.

Elektronická podatelna dle zákona 227/2000 Sb.

Elektronická podatelna je určena pro žaloby a podání ke spisovým značkám a pro správu soudu. Informace k provozu elektronické podatelny v souladu se zákonem 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, vyhláškou 259/2012 Sb. o podrobnostech spisové služby - více viz. infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Všeobecné informace.

Orientační tabule

Přehled kanceláří (oddělení) a přehled jednacích síní v justičním areálu naleznete na infoDesce - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Všeobecné informace. Stručný všeobecný popis je zde.

Styk s veřejností

Pracovní doba, osobní jednání, kontakty, stížnosti. Více viz. infoDeska - Městský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Všeobecné informace.

Organizační schéma

Organizační schéma Městského soudu v Brně.

Strana 1/3

ePodatelna