obsah

Okresní soud v Berouně

Okresní soud v Berouně

popis.Text

 

Adresa:         

             

ČR - Okresní soud v Berouně

Wagnerovo nám. 1249/3

266 47  Beroun         

Telefon: 311 604 500,  Fax: 257 005 053

 

Detašované pracoviště: (Exekuční a Trestní oddělení)

 

Adresa:          

 

Politických vězňů 20

266 01 Beroun

(Tato adresa není určena pro doručování.)

 

Telefon:   311 604 500, Fax:  257 005 053

 

IČO: 00024503

ID datové schránky: npyabyy

 

E-podatelna:   podatelna@osoud.ber.justice.cz - Jen tato e-mailová adresa soudu je určena pro přijetí podání s elektronickým podpisem.

 

V případě zavirované zprávy, spamu, reklamy, nebo nečitelného e-mailu bude zpráva bez upozornění smazána.

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 297/2000 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, musí mít připojen kvalifikovaný certifikát.

 

Informační centrum:

 

Úřední hodiny informačního centra pro veřejnost:

 

Pondělí          7.30 - 11.30 hodin      12.30 - 16.00 hodin

Úterý              7.30 - 11.30 hodin     12.30 - 16.00 hodin

Středa            7.30 - 12.00 hodin      13.00 - 17.00 hodin

Čtvrtek           7.30 - 11.30 hodin     12.30 - 16.00 hodin

Pátek             7.30 - 11.30 hodin      12.30 - 15.00 hodin

 

Nahlížení do spisů:     

Nahlížení do spisu pro účastníky řízení, příp. zplnomocněné zástupce, je možné pouze po předchozím objednání.

Informace ve věci sepisování návrhů.

 

Kontakty: 

 

Lucie Valešová

Telefon: 311 604 548, mobil: 601 340 946

Fax:  257 005 053

E-mail: infocentrum@osoud.ber.justice.cz

 

 

Detašované pracoviště okresního soudu

 

Trestní oddělení

– věci T, Tm          – č. dv. 309           (Tel: 311 604 559)

 

Oddělení výkonu rozhodnutí  

 

- věci E, EXE         – č. dv. 316           (Tel: 311 604 566)

 

Bezbariérový přístup:

U Okresního soudu v Berouně je vybudován bezbariérový přístup do budovy.  

Přístup osob s omezenou schopností pohybu je zajištěn pomocí nájezdové rampy z boku budovy. Uvnitř budovy se nachází elektrická plošina a výtah do všech podlaží.

 

Kamerový systém:

 

Okresní soud v Berouně je střežen kamerovým systémem.

Kamerový systém monitoruje :

- vchod do budovy a blízké okolí před budovou

- vnitřní prostory soudu (chodby, prostory před jednacími síněmi, jednací síně)

- parkoviště soudu a vjezd na parkoviště

 

Vedení okresního soudu:

 

Předseda okresního soudu: neobsazeno

 

Mgr. Aleš Grombíř, místopředseda soudu, pověřený zastupováním funkce předsedy soudu 

Telefon: 311 604 574

 

Mgr. Kristina Pavlisová, předsedkyně senátu, pověřená zastupováním funkce místopředsedkyně soudu 

Telefon: 311 604 542

 

Ing. Monika Machová, ředitelka správy soudu

Telefon: 311 604 505 

 

Tiskový mluvčí:

 

JUDr. Tomáš Štindl

Telefon: 311 604 539,  fax: 257 005 053

E-mail: tstindl@osoud.ber.justice.cz

 

 

 

ePodatelna